Galeria Realizacji

Samodzielny publiczny Z O Z w Łapach

Budowa Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Modernizacja SOR – projekt, budowa, wyposażenie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpital Ogólny w Grajewie

Wykonanie pracowni angiografii.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Przebudowa Oddziału Rehabilitacji i “Centrum Kobieta-Matka-Dziecko” wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Szpital powiatowy w Biskupcu

Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIT.